Taksatorringens bestyrelse

Taksatorringens bestyrelse består af fem repræsentanter valgt blandt og af medlemskredsen.

Formand

Direktør Steen Holse Andersen

LB Forsikring

LB Forsikring

Bestyrelsesmedlemmer

Direktør Jørgen Ladekjær

Vestjylland Forsikring gs

Vestjylland Forsikring

Direktør John Rasmussen

Popermo Forsikring GS

Popermo Forsikring GS

Adm. direktør Anders Hestbech

Købstædernes Forsikring

Købstædernes Forsikring

Taksatorringens bestyrelse