Taksatorringens bestyrelse

Taksatorringens bestyrelse består af fem repræsentanter valgt blandt og af medlemskredsen.

Formand

Direktør Steen Holse Andersen

LB Forsikring

LB Forsikring

Næstformand

Skadedirektør Brian Wahl Olsen

Alm. Brand Forsikring A/S

Alm. Brand Forsikring A/S

Bestyrelsesmedlemmer

Direktør Jørgen Ladekjær

Vestjylland Forsikring gs

Vestjylland Forsikring

Direktør John Rasmussen

Popermo Forsikring GS

Popermo Forsikring GS

Adm. direktør Anders Hestbech

Købstædernes Forsikring

Købstædernes Forsikring

Taksatorringens bestyrelse