Taksatorringens bestyrelse

Taksatorringens bestyrelse består af fem repræsentanter valgt blandt og af medlemskredsen.