Om Taksatorringen

Taksatorringen er en landsdækkende teknisk organisation, som har til formål at foretage opgørelse af motorkøretøjsskader for alle vore medlemsselskaber.

Taksatorringen blev oprettet onsdag, den 9. maj 1973 på et stiftende medlemsmøde, hvor sammenlægningen af de to selvstændige organisationer Taksatorringen og Taksator-kontoret blev en realitet. Det blev vedtaget, at den nye organisation, som påbegyndte sin virksomhed den 1. juni 1973, skulle hedde TAKSATORRINGEN af 1973. I dag kaldet TAKSATORRINGEN.

Taksatorringen opgør skader på biler, motorcykler, campingvogne m.v. på forsikringsselskabernes vegne og i samarbejde med værkstederne. Herudover føres der kontrol med de udførte reparationer, ligesom Taksatorringen laver aftaler med værkstederne om timepriser og samarbejdsaftaler i det hele taget.

Alle taksatorer hos Taksatorringen har en automekanikeruddannelse eller tilsvarende, og har typisk arbejdet som værkførere i nogle år, inden de blev ansat som taksator. Opgørelsen af motorkøretøjsskaderne bygger derfor på stor erfaring, hvilket sikrer at forsikringskunderne får opgjort deres skader professionelt og præcist.

Taksatorringens bestyrelse              Direktion og administration              Cheftaksator, analysechef, indkøbschef og overtaksatorer              Fotocentre               Job i Taksatorringen               Privatlivspolitik

Taksatorringens hovedkontor: Krondalvej 8, 2610 Rødovre, telefon: 44 54 14 00 (man-fre 8.00-14.00)

Du kan kontakte os skriftligt her.