Taksatorringens bestyrelse

Taksatorringens bestyrelse består af fire repræsentanter valgt blandt og af medlemskredsen.

Formand

  Direktør Steen Holse Andersen

LB Forsikring

LB Forsikring

Næstformand

  Direktør Jesper Mørch Sørensen

Alm. Brand Forsikring A/S

Alm. Brand Forsikring A/S

Bestyrelsesmedlemmer

  Direktør Jørgen Ladekjær

Vestjylland Forsikring gs

Vestjylland Forsikring

  Direktør John Rasmussen 

 Popermo Forsikring GS

Popermo Forsikring GS

  Adm. direktør Anders Hestbech 

 Købstædernes Forsikring

Købstædernes Forsikring

Taksatorringens bestyrelse